REGISTRÁCIA

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A FORMULÁR K REZERVÁCIÍ MIESTA

Počet predajných miest je obmedzený, preto je potrebné sa registrovať vopred vyplnením uvedeného formuláru nižšie. Na registrácie reagujeme v poradí v akom prichádzajú, zareagujeme hneď ako to bude možné. Prosíme vás, neodosielajte nám viac registrácii ako jednu. Po odoslaní registračného formuláru sa vám zobrazí potvrdenie o zaslaní registrácie. Rezervácie prosím nepíšte na nástenku, do príspevkov alebo fotiek na našej facebookovej stránke Burzoblšák, nakoľko sa takýto typ rezervácii dá veľmi ľahko prehliadnuť a my naň nereagujeme.

Osoby, ktoré majú záujem predávať, sa spolu s nami podieľajú na príspevku na podporu tejto komunitnej akcie. Po zaslaní registrácie obdržíte spätne kópiu Vašej registrácie. Na tento e-mail prosím neodpovedajte. Po našom prečítaní a potvrdení registrácie vám odošleme .pdf súbor so všetkými potrebnými informáciami k predaju k danému mesiacu. Prosíme o dôkladné prečítanie informácii v .pdf súbore. Tým, že sa pýtate na otázky, ktoré viete nájsť v zaslanom .pdf súbore predlžujete náš čas na odpísanie a zdržujete ostatných predajcov.

Pozor, záväzne rezervované miesto máte až po našom obdržaní príspevku na podporu akcie a našom spätnom potvrdení. V prípade, že ste potvrdenie neobdržali a príspevok ste zaslali, prosím informujte sa na info@burzoblsak.sk alebo nás v prípade doplňujúcich otázok kontaktujte na facebook stránke Burzoblšák. Prostredníctvom stránky Burzoblšák odpovieme rýchlejšie ako cez e-mail. Pozor, čím viac e-mailov odošlete s doplňujúcimi otázkami. Tým neskôr Vám odpíšeme, pretože sa Váš email dostane na vrch medzi najnovšie e-maily.

TYPY PREDAJNÝCH MIEST

MIESTO KATEGÓRIE A – Predajné miesto (stôl a stolička) s rezerváciou konkrétneho miesta. Jeden stôl/predajné miesto je určené iba pre jednu predajkyňu/predajcu aj z dôvodu aktuálnych pandemických opatrení. Na Burzoblšáku sa nachádza spolu 38 predajných miest kategórie A, z ktorých si môžete vybrať umiestnenie stola, ktorý vám najviac vyhovuje (samozrejme aj podľa dostupnosti miest). Toto miesto je rezervované iba pre vás a do skončenia rannej registrácie ho máte obsadené a nikto vám ho nemôže obsadiť.

V prípade, že sa Burzoblšák koná vo vnútorných priestoroch, nachádza sa kategória A kompletne v malej telocvični (priložená mapka 1) a stoly sú označené číslami. V prípade, že sa koná Burzoblšák vo vonkajších priestoroch, miesta kategórie A nájdete vo vonkajších priestoroch medzi ostatnými miestami (podľa priloženej mapky 2) a stoly sú označené číslami.

Rovnaké zvolené číslo stola platí pre vnútorné aj vonkajšie miesto. Nie je možné si vybrať rozdielne čísla do vonkajších a vnútorných priestorov. Pokiaľ ste už uviedli do prihlášky konkrétne miesta, o ktoré by ste mali záujem, vyberieme vám podľa možností jedno z nich. Pokiaľ tieto miesta už dostupné nie sú, upozorníme vás na to mailom, a vyberiete si z miest, ktoré vám zašleme (ktoré sú dostupné).

MIESTO KATEGÓRIE B – Predajné miesto (stôl a stolička) bez rezervácie konkrétneho miesta. Jeden stôl/predajné miesto je určené iba pre jednu predajkyňu/predajcu, ktoré si predajca obsadzuje ráno od 7:00 hod priamo na mieste.

Predajné miesto kategórie B si predajca obsadzuje až na mieste v deň konania Burzoblšáku. V prípade, že sa koná Burzoblšák vo vnútorných priestoroch sú miesta kategórie B umiestnené vo veľkej telocvični a nie sú označené nijakými číslami. Po úhrade príspevku majú všetci predajci a predajkyne kategórie B v deň podujatia zaručené predajné miesta vo vnútorných priestoroch (pokiaľ sa Burzoblšák koná vo vnútri) alebo vo vonkajších priestoroch (pokiaľ sa koná Burzoblšák vonku).

MIESTO KATEGÓRIE C – Tzv. Doplnkové predajné miesto (stôl a stolička) iba vo vonkajších priestoroch. Jeden stôl/predajné miesto je určené iba pre jednu predajkyňu/predajcu. Príspevok za vonkajšie miesto sa uhrádza až ráno od 7:00 – 8:00 priamo na akcii pri registrácii predajcov, nakoľko zohráva veľkú rolu vonkajšia teplota a počasie.

Predajcovia a predajkyne kategórie C nemajú nárok na miesto vo vnútorných priestoroch v prípade nepriaznivého počasia. Jedná sa o doplnkové miesta, ktoré sú určené iba do vonkajších priestorov. Tieto miesta ponúkame počas celej sezóny. Napíšte nám, že máte záujem o rezerváciu miesta kategórie C a pokiaľ sú ešte dostupné, poznačíme si Vaše meno. Pokiaľ by ste sa z nejakých dôvodov na akciu dostaviť nemohli, prosím informujte nás o tom. Predajca sa musí sám rozhodnúť na základe počasia, či má záujem o miesto vo vonkajších priestoroch. V prípade, že sa počasie zhorší počas podujatia a nebude možné ďalej predávať, organizátor nepreberá zodpovednosť za počasie a nie je povinný umiestniť predajcov kategórie C do vnútorných priestorov. V prípade, že sa predajca rozhodne v predaji vo vonkajších priestoroch nepokračovať, predaj sa pre neho končí a nemá nárok na náhradu miesta.

Pokiaľ je daný termín Burzoblšáku, o ktorý máte záujem na stránke vyrezervovaný, je ešte stále možnosť prezistiť, či je voľné jedno z miest kategórie C, nakoľko bežne prihlasovanie uzatvárame keď sa naplnia miesta kategórie A a kategórie B.

POPIS MOBILIÁRU

PREDAJNÉ MIESTO – priestor za stolom je určený IBA pre jednu predajkyňu/predajcu ; nepovoľujeme si priniesť akýkoľvek vlastný stôl, stolík, stoličku alebo iný mobiliár ; pokiaľ ste handmade predajca a máte vytvorený na predaj vlastný stôl/stánok, prosím napíšte nám a dohodneme sa s Vami individuálne ; veľkosť stola: 120x60cm ; prázdne kufre, tašky a krabice v ktorých ste priniesli oblečenie si prosím po vyložení odneste naspäť do auta, aby neprekážali ostatným predajkyniam a predajcom a tiež návštevníčkam a návštevníkom v priechode cez uličky. ; priestor pred stolom v uličke musí ostať voľný, môžete využívať iba priestor pod stolom

ŠTENDER na Burzoblšáku NIE JE povolené mať vlastný štender ; k jednému predajnému miestu je možné si rezervovať maximálne jeden štender ; počet štendrov, ktorý môžeme poskytnúť je limitovaný ; príspevok za štender posielajte spolu s príspevkom za predajné miesto ; príspevok je za prenájom štendra, štender nie je na predaj ; veľkosť štendra: 99x46cm

VEŠIAKY na Burzoblšáku je povolené mať aj vlastné vešiaky ; počet vešiakov, ktorý prenajímame je limitovaný ; príspevok za prenájom vešiakov posielajte spolu s príspevkom za predajné miesto a štender ; príspevok je za prenájom vešiakov, vešiaky nie sú na predaj ; vešiaky je potrebné po skončení podujatia priniesť do infostánku kde ich skontrolujeme a spočítame ; v prípade straty vešiaku je poplatok 1ks – 0,50 EUR

STOLIČKA – k jednému predajnému miestu prináleží jedna stolička pre predajkyňu/predajcu, táto stolička bude pred začatím Burzoblšáku pripravená pri každom stole,  stoličky nie je povolené využívať ako predajnú plochu, slúžia na sedenie

REGISTRÁCIA NA BURZOBLŠÁK

NAŠE ĎALŠIE PROJEKTY